Vad är interim management

Interim Management – när, varför och hur?

Interim Management, att hyra in en erfaren chef eller specialist tillfälligt, blir mer och mer populärt bland företag som vill utveckla sin organisation och affär.

När är timingen rätt för en interimchef?

En interimschef kan plockas in i ledningsgruppen eller verksamheten av flera anledningar. Vanligast är att en interimchef hyrs in för att fylla en kritisk lucka t ex när en nyckelperson slutat, gått på föräldraledighet eller blivit långtidssjukskriven – men det finns fler situationer då en erfaren konsult är en lönsam lösning.

Förändring och expansion Det blir mer och mer populärt att ta in en interimchef för att leda specifika förändringsarbeten. Kanske ska ni expandera till nya marknader, börsintroduceras, hantera en kris eller digitalisera delar av verksamheten? I alla former av transformationsarbeten krävs rutinerade, kompetenta ledare som kan ta operativt ansvar för hela processen. Genom att handplocka en interimschef med precis den erfarenhet ni behöver får ni det stöd ni behöver från start till mål.

Utveckla ledningsgruppen När en ledningsgruppsmedlem slutar är det förståeligt att man snabbt vill hitta en ersättare. Dock är situationen upplagd för att ni ska falla i en av de vanligaste fällorna: Att rekrytera ”en likadan”. Istället för att kopiera rollbeskrivningen personen som slutat haft har ni ett guldläge att utveckla ledningsgruppens funktion. Om ni, medan ni planerar den nya rollen, hyr in en interimschef får ni ofta mer än ni tänkt er. En konsult med erfarenhet från företag i flertalet branscher, men i samma situation som ni, kommer inte bara att hålla ställningarna medan ni organiserar er – hon eller han kommer att utveckla rollen vidare tillsammans med er.

Vilka är fördelarna?

En interim chef ger er möjlighet att svara snabbt på förändringar, kortsiktiga som långsiktiga. Hon eller han tar sig an utmaningar som ni inte har kompetens för, eller hinner med, idag.

Våra konsulter är experter på att snabbt sätta sig in i er verksamhet. De är specialister på att självgående orientera sig fram till lösningen på komplexa utmaningar – det är själva grunden i deras profession.

Som vana chefer och ledare kastar de ofta ljus på processer som kan förbättras och effektiviseras, även om det inte ingår i deras nischade uppdrag hos er. En interimlösning är det bästa sättet att säkerställa att ni inte fastnar i ett inifrån-och-ut-tänk, helt enkelt.

Hur går det till?

Det är verkligen inte så krångligt med Interim Management. En process för att tillsätta en interim medarbetare går till precis som en vanlig rekryteringsprocess, med en enda skillnad. Det går betydligt snabbare, utan att kvaliteten påverkas.

Våra konsulter är det viktigaste vi har. Därför säkerställer vi alltid att varje uppdrag vi förmedlar är ett sådant som de både kan utveckla och utvecklas inom. Just möjligheten till konstant förbättring är vad som knyter de bästa interimcheferna till oss.

Våra kunder och konsulter värdesätter vår professionalism, snabbhet, kvalitetsmedvetenhet och pålitlighet. Vi är stolta över det och ser därför varje nytt interimsuppdrag som en möjlighet att bli ännu bättre, effektivare och snabbare – precis som våra konsulter.

Läs mer om hur respektive steg i Interim Management-processen ser ut här nedanför.

Hyr en interim – steg för steg

  1. Kravprofil. Tillsammans skriver vi en kravprofil för rollen. Om ni inte vet exakt vad ni letar efter hjälper vi er med analys och strategi, innan vi fastställer konsultens profil.
  2. Search och intervju. Vi searchar både inom vårt nätverk och utanför det, för att inte tappa varken djup eller bredd.
  3. Kandidatpresentation. Vi presenterar de handplockade interimkonsulter som gått igenom vår intervjuprocess för er – de vi tror passar er allra bäst.
  4. Referenstagning och kontroll. När ni valt ut den bäst lämpade interimschefen säkerställer vi att hon eller han har F-skattsedel, företagsförsäkring och bra referenser. Vi genomför i vissa fall även tester och bakgrundskontroller.
  5. Uppdraget startar. Vi håller kontakten löpande genom hela uppdragstiden för att vara säkra på att ni är nöjda genom hela processen.
  6. Uppföljning. Efter att uppdraget avslutas genomför vi en mer omfattande uppföljning ihop med er.

Att vara interimschef hos oss

Många drar i de duktigaste interimcheferna; vi förstår varför. Efterfrågan på erfarna specialister, skräddarsydda efter verksamhetens behov, växer konstant. Marknaden tillhör onekligen konsulterna. Just därför förstår vi vikten av att underlätta för våra interimchefer så mycket som möjligt. Allt för att du som konsult ska kunna göra det du gör allra bäst: Att koncentrera dig till hundra procent på ditt uppdrag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *